Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
E-mail adres
Klantnummer
Oud adres
Oud huisnummer
Oude postcode
Oude woonplaats
Nieuw adres
Nieuw huisnummer
Nieuwe postcode
Nieuwe woonplaats
Verhuisdatum
Is er voor u een partner geregistreerd?
De adreswijziging ook voor uw partner doorvoeren?
Beƫindigingsdatum huwelijk/partnerschap
Naam partner
Geboortedatum partner