Afsprakendocument collectieve overeenkomst

1. Contactgegevens

 
 

Naam klant
Aantal medewerkers
Werkgeversnummer


 

Contactpersoon
Telefoon
E-mail
Aanspreekpunt operations
Telefoon contact ops
E-mail contact ops
Accountmanager Loyalis


 

Afgestemd in keten met:
DAM
OPS
M&C


 

Product
Systeem
Facturering
E-facturering
ION nummer voor e-facturering


 

2. Product afspraken


 

3. Afspraken algemeen


 

4. Afspraken verleende kortingen

 
 

5. Afspraken communicatie met werkgever


 

6. Afspraken communicatie met werknemers


 

7. Service gerelateerde afspraken